Trwające

Cyfrowe społeczeństwo - niech siła będzie z nami!

Projekt pn. Cyfrowe społeczeństwo - niech siła będzie z nami!


Program: Erasmus+
Akcja: Partnerstwa współpracy szkół

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 108 179 zł
Dofinansowanie: 108 179 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 6, dzięki któremu szkoła planuje kontynuować współpracę międzynarodową. Projekt zakłada także wzrost kompetencji cyfrowych w placówce.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl