Trwające

D.I.A.L.O.G.

Projekt pn. D.I.A.L.O.G.


Program: Erasmus+
Akcja: 2 Partnerstwa strategiczne współpracy szkół (KA219)

Beneficjent: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 114 978 zł
Dofinansowanie: 114 978 zł

Projekt realizowany dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w partnerstwie ze szkołami z Włoch, Francji i Turcji. Celem projektu jest innowacyjne podejście do nauki języków obcych z naciskiem na kompetencję komunikacyjną i międzykulturową oraz obywatelską. Osią projektu jest teatr forum, którego cyfrowy podręcznik zostanie opracowany w ramach projektu.

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2019

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl