Trwające

EURICT (European Information and Communication Technology)

Projekt pn. EURICT (European Information and Communication Technology)


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne

Beneficjent: Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 138 032 zł
Dofinansowanie: 138 032 zł

Projekt realizowany dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w partnerstwie ze szkołami z Niemiec, Holandii i Finlandii. Celem projektu jest podnoszenie umiejętności uczniów - zarówno językowych jak i zawodowych np. poprzez wspólne spotkania z uczniami z partnerskich szkół, na których projektowanie zaplanowanego na dany rok urządzenia.

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2019

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://zschie.pl/erasmus-eurict/