Trwające

Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET

Projekt pn. Europejskie praktyki zawodowe uczniów ZSET

Program: Erasmus+
Akcja: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry
Źródło finansowania: Erasmus+

Beneficjent: Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 253 542 zł
Dofinansowanie: 253 542 zł

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego 30 uczniów Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni. Wybrani uczniowie zostaną skierowani na zagraniczną praktykę zawodową (partnerami szkoły w projekcie są firmy z Hiszpanii i Włoch).

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022

Kontakt
Agnieszka Truszyńska
tel. 587617707
e-mail: a.truszynska@gdynia.pl