Trwające

Gdyńscy zawodowcy - program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracyProjekt pn. Gdyńscy zawodowcy - program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Program: Program Edukacja
Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz fundusz Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Akcja: Współpraca instytucjonalna - kształcenie zawodowe

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 591 552 zł
Dofinansowanie: 591 552 zł

Celem projektu jest poprawa jakości oraz dopasowanie kształcenia zawodowego w Gdyni do aktualnych potrzeb rynku pracy. Cel zostanie zrealizowany poprzez wzmacnianie współpracy z pracodawcami, kształtowanie wśród uczestników projektu postaw proprzedsiębiorczych, rozwój kompetencji zawodowych kadry odpowiedzialnej za kształcenie zawodowe, włączanie do edukacji zawodowej nowych technologii i metod nauczania, rozwój doradztwa zawodowego i mentoringu, wymianie doświadczeń między partnerami projektu, działania upowszechniające kształcenie zawodowe. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Uczestnikami projektu są uczniowie, nauczyciele, doradcy zawodowi i kadra zarządzająca gdyńskich szkół zawodowych (251 osób). Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenia atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowania stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022

Kontakt
Emilia Granda
tel. 587617728
e-mail: e.granda@gdynia.pl