Trwające

HANDICAP, INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir

Projekt pn. HANDICAP, INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 128 324 zł
Dofinansowanie: 128 324 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 34 w Gdyni w okresie od 1 09 2018 do 31 08 2020 r. Projekt zakłada uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy dzieci z niepełnosprawnością; włączenie społeczne (m.in. poprzez upowszechnienie tutoringu); umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością uczestnictwa w ambitnym i prestiżowym projekcie. W projekcie bierze udział 18 uczniów i 9 nauczycieli. Szkoła bierze udział w projekcie wspólnie z ZSO nr 1.

Okres realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2021

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl