Trwające

I'dentity-We'dentity: Living together in the 21st century Europe

Projekt pn. I'dentity-'We'dentity: Living together in the 21st century Europe'


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne

Beneficjent: X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 134 098 zł
Dofinansowanie: 134 098 zł

Projekt realizowany przez X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 r. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami (szkoły z Francji, Finlandii, Grecji, Czech, Hiszpanii i Polski), kwestia włączenia społecznego i wykorzystania potencjału społecznego młodych ludzi. W projekcie bierze udział 27 uczniów i 8 nauczycieli.

Okres realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2020

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://xlogdynia.pl/index.php/praca-szkoly/wydarzenia/3792-erasmus