Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Trwające

Includate - Educating for Inclusion

Erasmus plus logotypMOPS Gdynia logotyp

Projekt pn. Includate - Educating for Inclusion

Program: Erasmus+
Źródło finansowania: Erasmus+

Akcja: KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Beneficjent: Comparative research Network e.V. (Niemcy)
Lider w projekcie: Comparative research Network e.V. (Niemcy)
Partnerzy w projekcie: MOPS Gdynia, ALDA Europen Associacion For Local Democracy oddział Włochy, Crossing Borders z Kopenhagi, Per Esempio z Palermo, Polnischer Sozial Rat z Berlina (Polska Rada Społeczna), Konkav Budapeszt

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu:
185 242 zł
Dofinansowanie: 185 242 zł

Projekt realizowany w partnerstwie 7 instytucji i organizacji: MOPS Gdynia, Comparative Research Network EV z Berlina (lider projektu), ALDA Europen Associacion For Local Democracy oddział Włochy, Crossing Borders z Kopenhagi, Per Esempio z Palermo, Polnischer Sozial Rat z Berlina (Polska Rada Społeczna), Miasto Budapeszt 9 Dzielnica. Główny cel Budowanie zdolności włączania migrantów przez podmioty zaangażowane w działania wspierające w trzech obszarach: ocena potrzeb poprzez dialog, tworzenie strategii dla włączających miast i społeczności lokalnych, wdrożenie lokalnych planów działania i strategii włączenia migrantów do życia w społeczności. Kluczowe działania Mapowanie potrzeb migrantów w społecznościach lokalnych Budowanie strategii lokalnych Stworzenie bazy i przewodnika dotyczącego metod wspierających rozeznanie potrzeb i budowanie planów wparcia Upowszechnienie dorobku wypracowanego w projekcie Planowane rezultaty Raport w wersji elektronicznej opisujący społeczności lokalne, w których działają partnerzy projektu Pięć lokalnych strategii lub planów działania Interaktywne curriculum i przewodnik szkoleniowy Uczestnicy W realizacji projektu uczestniczą edukatorzy społeczni, wolontariusze oraz pracownicy podmiotów (instytucji/organizacji) działających w obszarze wsparcia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Odbiorcami projektu są grupy migrantów zagrożone wykluczeniem społecznym oraz osoby zajmujące się na co dzień działalnością w obszarze integracji społecznej.

Okres realizacji: 01.02.2022 – 30.10.2024


Kontakt
Jarosław Józefczyk
tel. (58) 782 01 20 (wew. 46)
e-mail: j.jozefczyk@mopsgdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://mopsgdynia.pl/wiecej-o-dzialalnosci/projekty/includate-educating-for-inclusion/

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 08:27
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:53
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona