Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Trwające

Innowacje na ludzką miarę 2. Wspracie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego.

Projekt pn. Innowacje na ludzką miarę 2. Wspracie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4. Innowacje społeczne
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Fundacja Stocznia
Partner w projekcie: Gmina Miasta Gdynia

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 1 038 092 zł
Dofinansowanie: 1 038 092 zł

Celem projektu jest inkubacja innowacyjnych pomysłów w obszarze włączenia społecznego tak, aby miały możliwie największy potencjał do upowszechnienia. Głównym zadaniem jest zrekrutowanie w otwartym ogólnopolskim naborze nowatorskich w skali kraju pomysłów na usługi, produkty, rozwiązania, a następnie wsparcie ich autorów w dopracowaniu i rozwinięciu tych  pomysłów oraz przetestowaniu w praktyce dzięki przyznanemu grantowi - pomysłów o największym potencjale, a w kolejnym kroku upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki tych rozwiązań, które podczas testu sprawdziły się najlepiej.

Okres realizacji: 1.03.2020 – 30.09.2023

Kontakt
Anna Ratajczak
tel. 587273916
e-mail: a.ratajczak@lis.gdynia.pl innowacje@lis.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 01.06.2021 11:58
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.06.2021 11:31
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona