Trwające

Leben und Arbeiten in einer nachhaltigen Welt

Projekt pn. Leben und Arbeiten in einer nachhaltigen Welt


Program: Erasmus+
Akcja: Partnerstwa strategiczne
Źródło finansowania: Erasmus+

Beneficjent: Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 113 161 zł
Dofinansowanie: 113 161 zł

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego 16 uczniów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. Uczniowie, wspólnie z rówieśnikami z Niemiec i Finlandii, będą doskonalić swoje umiejętności realizowania projektów z zakresu projektowania oraz konstruowania urządzeń technicznych.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.07.2022

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 58 7617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 07.06.2021 14:10
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.06.2021 14:33
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona