Trwające

Let's help our precious planet

Projekt pn. Let's help our precious planet


Program: Erasmus+
Akcja: Edukacja szkolna

Beneficjent: IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 108 529 zł
Dofinansowanie: 108 529 zł

Projekt realizowany przez IX Liceum Ogólnokształcące we współpracy ze szkołami z Turcji, Węgier, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Projekt zakłada szeroko rozumianą edukację ekologiczną m.in. problemy zanieczyszczenia powietrza, mórz, powtórnego wykorzystania odpadów. Uczestnicy projektu będą promować zrównoważony rozwój.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022

Kontakt
Agnieszka Truszyńska
tel. 587617707
e-mail: a.truszynska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 07.11.2019 08:02
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.11.2019 08:26
  • ikonaZmodyfikował: Eunika Rejda
ikona