Trwające

LowTEMP - Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region

Projekt pn. LowTEMP - Low Temperature District Heating for the Baltic Sea Region


Program: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
Oś priorytetowa: 2 Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Działanie: 2.3 Efektywność energetyczna
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Lider w projekcie: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku
Partner w projekcie: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Partner stowarzyszony: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 0 zł
Dofinansowanie: 0 zł

Systemy ciepłownicze są szeroko rozpowszechnione w miastach leżących nad Morzem Bałtyckim, ale często są przestarzałe. Przyszłe dostawy energii obejmują niskotemperaturowe systemy ciepłownicze, które tracą mniej ciepła i wykorzystują energię odnawialną i odpady jako źródła ciepła. LowTEMP zaadresowany jest do miejskich przedstawicieli odpowiedzialnych za kwestie energetyczne, dostawę ciepła, planistyczne. Polega przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą na tematy techniczne, organizacyjne i finansowe strategii wdrażania niskotemperaturowego systemu ciepłowniczego. Gmina Gdyni bierze udział w projekcie tylko jako partner stowarzyszony (bez udziału środków europejskich).

Okres realizacji: 1.10.2017 – 30.09.2020

Kontakt
Hanna Górecka-Banasik
tel. 586682352
e-mail: ref.energetyki@gdynia.pl