Trwające

My career steps – aspirations for all

Projekt pn. My career steps – aspirations for all


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne

Beneficjent: IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 119 241 zł
Dofinansowanie: 119 241 zł

Projekt realizowany przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 r. Projekt jest skierowany do uczniów w wieku 13-18 potrzebujących wsparcia w celu wyrównania szans edukacyjnych.W ramach realizacji zadań uczniowie zakładają firmę, poznają wymagania rynku pracy, poznają swoje mocne i słabe strony, planują działania mające na celu kontynuowanie edukacji i wybór ścieżki kariery. W prrojekcie bierze udział 18 uczniów i 4 nauczycieli.

Okres realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2020

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.lo9.gdynia.pl/index.php/78-ixlo/959-erasmus-w-ix-liceum-ogolnoksztalcacym-w-gdyni