Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Zakończone - w okresie trwałości

My career steps – aspirations for all

Projekt pn. My career steps – aspirations for all


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne

Beneficjent: IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 119 241 zł
Dofinansowanie: 119 241 zł

Projekt zrealizowany przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni w okresie od 01.09.2018r. do 28.01.2021r. Projekt był skierowany do uczniów w wieku 13-18 potrzebujących wsparcia w celu wyrównania szans edukacyjnych. W ramach realizacji zadań uczniowie założyli firmę, poznali wymagania rynku pracy i swoje mocne i słabe strony, zaplanowali działania mające na celu kontynuowanie edukacji i wybór ścieżki kariery. W projekcie wzięło udział 18 uczniów i 4 nauczycieli.

Okres realizacji: 1.09.2018 – 28.01.2021

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.lo9.gdynia.pl/index.php/78-ixlo/959-erasmus-w-ix-liceum-ogolnoksztalcacym-w-gdyni