Trwające

Natura, tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodzieży

Projekt pn. Natura, tradycja i tożsamość kulturowa w postrzeganiu młodzieży

Program: Erasmus+
Akcja: Partnerstwa strategiczne
Źródło finansowania: Erasmus+

Beneficjent: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 83 134 zł
Dofinansowanie: 83 134 zł

Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów na tradycję lokalną krajów biorących udział w projekcie tj. Estonii, Portugalii, Bułgarii, Turcji i Polski. Podczas trwania projektu uczniowie wezmą udział w wytwarzaniu produktów takich jak: kafle, kosze czy produkty gliniane, poznają też uwarunkowania historyczne oraz geograficzne rozwoju rzemiosł w krajach objętych projektem.

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.05.2022

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl