Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Trwające

Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat

Projekt pn. Otwieramy umysł, żeby otworzyć świat

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Akcja: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 115 042 zł
Dofinansowanie: 115 042 zł

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 14 nauczycieli z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, którzy będą doskonalić swoje kompetencje na kursach (10 osób) oraz poprzez obserwacje pracy innych nauczycieli tzw. Job Shadowing (4 osoby). W projekcie biorą udział partnerzy z Włoch, Irlandii, Niemiec oraz Malty.

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

Kontakt
Agnieszka Truszyńska
tel. 587617707
e-mail: a.truszynska@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 07.06.2021 14:41
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.06.2021 12:11
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona