Trwające

Postaw na siebie - Zaprojektuj swoją karierę (I)

Projekt pn. Postaw na siebie - Zaprojektuj swoją karierę (I)

Program: Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027
Oś priorytetowa: 5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)
Działanie: 5.2 Rynek pracy - projekty powiatowych urzędów pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027)
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 4 716 956 zł
Dofinansowanie: 4 716 956 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie, poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gdynia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a zwłaszcza: kobiet, osób młodych, osób starszych, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat będzie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych.

Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2024


Kontakt
Agata Wódkiewicz
tel. (58)7761225
e-mail: projekty@pupgdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 13:43
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 13:48
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona