Trwające

Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego

Projekt pn. Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 05.04. Zdrowie na rynku pracy
Poddziałanie: 05.04.01. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 743 000 zł
Dofinansowanie: 1 634 485 zł

Celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2. mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 35-64 w ciągu 4 lat trwania Programu. Zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej, realizowane zgodnie z RPZ prewencji cukrzycy typu 2. Projekt zakłada wczesną identyfikacja osób ze stanem przedcukrzycowym oraz chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu poprzez badania przesiewowe. Projekt zakłada działania ukierunkowane na podniesienie świadomości zdrowotnej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, redukcję czynników ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, podniesienie wiedzy dotyczącej znaczenia stylu życia dla utrzymania i umacniania zdrowia, zwiększenie poziomu aktywności fizycznej, ograniczenie lub eliminacja błędnych zachowań żywieniowych, redukcję nadmiaru masy ciała u osób z nadwagą i otyłością poprzez udział w kompleksowym programie edukacyjnym.

Okres realizacji: – 03.2023

Kontakt
Aleksandra Łaskarzewska
tel. 588808317.0
e-mail: a.laskarzewska@gcz.gdynia.pl