Trwające

REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs reaching Out to Users with Triple-A climate adaptation tools


Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej numer 101036599.

Projekt pn. REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs reaching Out to Users with Triple-A climate adaptation tools

Program: Horizon 2020
Źródło finansowania: Horizon 2020

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Lider w projekcie: Stichting Deltares (Holandia)
Partnerzy w projekcie:Stichting Deltares (Holandia), CLIMATE ADAPTATION SERVICES (Holandia), Stichting VU (Holnadia), Norwegian Geotechnical Institute (Norwegia), Ecologic Institute (Niemcy), FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (Hiszpania), Stichting Global Resilient Cities Network (R-Cities) (Holandia), SWECO (Holandia), University College Cork (UCC) (Irlandia), Fundacja Sendzimira (Polska), Comune di Milano (Włochy), Logro?o Municipality (Hiszpania), Fondazione Centro Euro-Mediterraneosui Cambiamenti Climaci (Włochy), Dimos Athinaion (Grecja), Municipality of Lillestr?m (Norwegia), Miasto Gdynia (Polska), Cork City Council (Irlandia)

Koszt gdyńskiej części projektu: 228 247 zł
Dofinansowanie: 228 247 zł

REACHOUT –  Rezyliencja w Europie poprzez uruchomienie miejskich hubów– oferujących swoim odbiorcom narzędzia do adaptacji klimatycznej metodą Triple-A  (RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH TRIPLE-A CLIMATE ADAPTATION TOOLS)

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi dla władz samorządowych, mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych wspieraniem adaptacji do zmian klimatu poprzez rozwijanie idei miejskich hubów, które będą angażować władze miejskie, mieszkańców i lokalny biznes w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń między hubami. Konsorcjum projektu REACHOUT wypracowywać będzie ścieżki rozwoju miast odpornych na zmiany klimatu. Tłem dla tych działań będzie analiza klimatyczna dla siedmiu europejskich miast – Lillestrom (Norwegia), Mediolanu (Włochy), Amsterdamu (Holandia), Logro?o (Hiszpania), Cork (Irlandia), Aten (Grecja) i Gdyni – które wspierane będą na drodze do stania się ośrodkami odpornymi, neutralnymi klimatycznie i zdolnymi do adaptacji. Każde z miast biorących udział w projekcie, wspierane przez ośrodki badawcze, będzie pracować nad utworzeniem wizualizacji i map (story maps) obrazujących możliwe ryzyka związane ze zmianą klimatu w mieście – takie jak podnoszenie się poziomu wody w Morzu Bałtyckim przez kolejne dziesięciolecia. W zależności od specyfiki miejsca, potencjalnego ryzyka i wykorzystanych danych źródłowych (regularności obserwacji z przeszłości) utworzone zostaną mapy z nakładkami kolejnych warstw obrazujących zmiany w czasie. Wizualizacje mają posłużyć budowaniu odpowiednich strategii działania w celu zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych oraz usprawnieniu procesów takich jak: ustalanie priorytetów w kwestii możliwego ryzyka, rozpoznanie możliwości rozwoju, sformułowanie realistycznej strategii i wdrożenie możliwych rozwiązań.

Okres realizacji: 1.10.2021 – 31.03.2025

Kontakt
Barbara Tołłoczko-Suchańska
tel. 587273901
e-mail: b.tolloczko-suchanska@lis.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 17.01.2022 14:19
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 09:53
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona