Trwające

Rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów ZSP 2 w Gdyni

Projekt pn. Rozwój kompetencji językowych i informatycznych uczniów ZSP 2 w Gdyni


Program: Ponadnarodowa mobilność uczniów
Akcja: Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

Beneficjent: Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 113 267 zł
Dofinansowanie: 113 267 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, którego głównym celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów od klas 6 do końca edukacji w szkole podstawowej. Główne działania projektowe obejmują: przygotowanie językowe, informatyczne i kulturowe, udział w wymianie międzynarodowej, wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy oraz upowszechnienie rezultatów projektu.

Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2020

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl