Ostrzeżenie: Sztorm 3 Ostrzeżenie: Sztorm 3
Trwające

Science Inspired

Projekt pn. Science Inspired


Program: Erasmus+
Akcja: KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices/KA205 – Strategic Partnerships for youth

Lider w projekcie: Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 227 541 zł
Dofinansowanie: 227 541 zł

Celem projektu jest wzrost zainteresowania centrami nauki jako miejscami odpowiednimi dla młodzieży i rozbudzenia ich zainteresowania nauką. Dzięki międzynarodowej współpracy nauczycieli i edukatorów, w projekcie powstaną innowacyjne narzędzia, oparte na nowych technologiach, które przybliżą naukę i rozwiną kreatywne myślenie. Poprzez rozwój kompetencji nauczycieli, wymianę wiedzy i dobrych praktyk oraz zachęcanie młodzieży do tworzenia własnych treści edukacyjnych projekt przyczyni się do wykorzystywania centrów jako narzędzi tworzenia innowacyjnego otoczenia edukacyjnego.

Okres realizacji: 1.12.2018 – 31.01.2021

Kontakt
Małgorzata Kocur
tel. 587273975
e-mail: m.kocur@experyment.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://experyment.gdynia.pl/pl/wspolpraca/science-inspired/o-projekcie-science-inspired/artykul