Trwające

Stop Climate Change – Together Europe Achieves More

Projekt pn. Stop Climate Change – Together Europe Achieves More


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 100 943 zł
Dofinansowanie: 100 943 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 12 w Gdyni w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2020 r. Celem projektu jest m.in. podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie zmian klimatycznych wśród młodzieży, uświadamianie problemu rodzinom i lokalnym społecznościom w miastach partnerskich, zachęcanie uczniów i ich rodziców do zaangażowania się w akcje promujące oszczędzanie energii, interdyscyplinarne wdrażanie i realizacja projektu poprzez zaangażowanie nauczycieli różnych przedmiotów. W projekcie bierze udział 22 uczniów i 6 nauczycieli.

Okres realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2020

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://sp12gdynia.pl/projekt-erasmus-spotkanie-w-chorwacji/