Trwające

Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education

Projekt pn. Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne

Beneficjent: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 89 578 zł
Dofinansowanie: 89 578 zł

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 we współpracy ze szkołami w Irlandii i Portugalii oraz uniwersytetami ze wszystkich państw biorących udział w projekcie. Celem projektu jest budowanie nowatorskich strategii nauczania, które sprawdzą się w nauczaniu wczesnoszkolnym. Wypracowane strategie zostaną wdrażane do realizacji w szkołach podstawowych partnerów projektu, a wypracowane rezultaty zostaną opracowywane na spotkaniach projektowych.

Okres realizacji: 01.12.2017 – 31.01.2020

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.mie.ie/en/Research/Teaching_for_Holistic_Relational_and_Inclusive_Early_Childhood_Education_THRIECE_/