Trwające

Tool VIP 24

Projekt pn. {ue:Nazwa projektu}


Program: {ue:Nazwa programu}
Akcja: {ue:Akcja}

Beneficjent: {ue:Beneficjent wg umowy o dofinansowanie}

Koszt gdyńskiej części projektu: {ue:Koszt całkowity gdyńskiej części projektu w zł} zł
Dofinansowanie: {ue:Dofinansowanie w zł} zł

{ue:Opis projektu}

Okres realizacji: {ue:Początek realizacji projektu} – {ue:Koniec realizacji projektu}

Kontakt
{ue:Imię i nazwisko osoby do kontaktu}
tel. {ue:Telefon stacjonarny osoby do kontaktu}
e-mail: {ue:E-mail osoby do kontaktu}