Trwające

W kontakcie z innowacyjnymi metodami nauczania

Projekt pn. W kontakcie z innowacyjnymi metodami nauczania


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Akcja: Mobilność kadry edukacji szkolnej

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 68 839 zł
Dofinansowanie: 68 839 zł

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni, który pozwoli nauczycielom na uczestnictwo w szkoleniach zagranicznych, poszerzajacych zakres stosowanych metod CLIL oraz technologii informatycznych w nauczaniu języków obcych oraz matematyki.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.03.2022

Kontakt
Agnieszka Truszyńska
tel. 587617707
e-mail: a.truszynska@gdynia.pl