Trwające

Your market, your region, our Europe

Projekt pn. Your market, your region, our Europe


Program: Erasmus+
Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne - Współpraca Szkół

Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 11 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 94 218 zł
Dofinansowanie: 94 218 zł

Projekt realizowany dla Szkoły Podstawowej nr 11 w partnerstwie ze szkołami z Hiszpanii, Włoch i Łotwy. Głównym celem projektu jest zgłębienie wiedzy nt. rynków (targowisk) w miastach Europy z wykorzystaniem takich przedmiotów jak: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, zajecia plastyczne oraz muzyka. W ramach projektu planowany jest rozwój kompetencji komunikacyjnych, językowych i informatycznych.

Okres realizacji: 07.09.2017 – 06.09.2019

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: http://sp11gdynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1568:2019-02-28-13-18-10&catid=131:program-erazmus-plus&Itemid=294