Trwające

Zagraniczne praktyki zawodowe gwarancją zatrudnienia

Projekt pn. Zagraniczne praktyki zawodowe gwarancją zatrudnienia


Program: Erasmus+
Akcja: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry

Beneficjent: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 175 803 zł
Dofinansowanie: 175 803 zł

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, który zakłada podniesienie kwalifikacji uczniów dzięki organizacji praktyk zagranicznych. Uczniowie podniosą kompetencje zawodowe, językowe oraz miękkie.

Okres realizacji: 10.06.2019 – 09.10.2021

Kontakt
Aleksandra Ziembińska-Gumiela
tel. 587617708
e-mail: a.ziembinska-gumiela@gdynia.pl