Zakończone - w okresie trwałości

Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni


Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19

Projekt pn. Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni


Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Realizujący projekt: Laboratorium Innowacji Społecznych

Koszt gdyńskiej części projektu: 3 545 620,24
Dofinansowanie: 3 050 620,24

Celem projektu było przetestowanie w polskich warunkach pilotażowej koncepcji wdrażania urban labu jako nowego mechanizmu działania interdyscyplinarnego poprzez stworzenie przestrzeni dialogu i wypracowywania nowych rozwiązań z urzędnikami z różnych wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i świata nauki oraz samymi mieszkańcami. Projekt zakłada wdrożenie do działań miasta m.in. takich narzędzi jak UrbanCafe, Grupa strategiczna, Zespoły tematyczne, grupy robocze, inkubator miejskich innowacji w postaci Programu Kompetencji Miejskich oraz Programu „Pomysł na Miasto”. Działania zaplanowane były w cyklach rocznych, a każdy rok podporządkowany był przewodniemu tematowi odpowiadającemu na ważne dla miasta wyzwania. Rok 2019 poświęcony był zagadnieniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji, rok 2020 ukierunkowany był  na adaptacji do zmian klimatu, rok 2021 był skoncentrowany na adaptacji do życia (w) i po pandemii. Efekty zrealizowanego projektu dostępne na stronie internetowej: https://urbanlab.gdynia.pl/.

Okres realizacji: 07.03.2019 - 31.12.2021

Kontakt
Danuta Sobieniecka
tel. 587273918
e-mail: d.sobieniecka@lis.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/pierwszy-w-polsce-urban-lab-startuje-w-gdyni,534972

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:37
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:01
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona