Zakończone - w okresie trwałości

Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni

Projekt pn. Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 739 520 zł
Dofinansowanie: 1 478 592 zł

Projekt skierowany był do 60 osób: • 10 osób pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (bezrobotni i/lub bierni zawodowo); • 50 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Cel projektu: zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 60 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Nowe miejsca opieki: • 30 miejsc opieki filia Dąbrowa Żłobka Niezapominajka • 25 miejsc opieki filia Pogórze Żłobka Niezapominajka • 5 miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych Żłobek Koniczynka Działania w ramach projektu: 1) adaptacja pomieszczeń w filii Dąbrowa i Pogórze, 2) zakup wyposażenia, 3) zakup specjalistycznego sprzętu, 4) zatrudnienie personelu. zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 60 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji: 01.12.2018 – 31.12.2021

Kontakt
Joanna Glazik
tel. 588808317
e-mail: j.glazik@gcz.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://gcz.gdynia.pl/projekty-unijne/projekt-aktywny-rodzic-utworzenie-60-miejsc-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3-w-gminie-miasta-gdyni/

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 14:10
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:08
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona