Zakończone - w okresie trwałości

Cyfrowa Gmina

Logotypy UE
Projekt pn. Cyfrowa Gmina

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 100 000 zł
Dofinansowanie: 85 000 zł

Cel projektu to wsparcie Gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu sfinansowano audyt cyberbezpieczeństwa, audyty sieci i polityki bezpieczeństwa, a także działania szkoleniowe z zakresu cyberbezpieczenstwa.

Okres realizacji: 16.05.2022 – 30.09.2023Kontakt
Artur Wentland
tel. 58 527 36 87
e-mail: artur.wentland@gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2024 15:46
  • ikona

    Autor: Mikołaj Stasiaczek (m.stasiaczek@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:17
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona