Zakończone - w okresie trwałości

CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy

Projekt pn. CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy


Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.1 Innowacje społeczne
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Lider w projekcie: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Partnerzy w projekcie: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 94 484 zł
Dofinansowanie: 94 484 zł

Celem głównym projektu była inkubacja w otoczeniu szkół zawodowych oraz uczelni do końca 2017 r. 32 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 r. 4 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm.

Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2019

Więcej informacji o projekcie: http://www.czasnastaz.edu.pl/

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 11:00
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.04.2021 11:52
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona