Zakończone - w okresie trwałości

ERC=Science2

Hypatia oraz ERC.jpg


Projekt pn. ERC=Science2


Program: Horizon 2020

Partner w projekcie:
Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 44 134 zł
Dofinansowanie: 44 134 zł

cele Projekt ERC=Science? stanowił ogólnoeuropejską kampanię komunikacyjną mająca na celu popularyzację najistotniejszych społecznie osiągnięć naukowych. Celem tej kampanii było rozbudzenie zainteresowania nauką, przybliżenie przełomowych dla ludzkości odkryć naukowych czy wsparcie naukowców. Projekt stawiał sobie również za zadanie zainspirowanie nowego pokolenia badaczy i odkrywców do konsekwentnego poszukiwania prawdy i realizowania badań we wszystkich dziedzinach naukowych. działania Aktywności projektowe w postaci oryginalnych, innowacyjnych technik narracji wykorzystywały dostępne formy literackie, filmowe czy informatyczne. Ponadto Science Squared obejmował realizację interaktywnych wydarzeń składających się z pokazów naukowych, wykładów, debat, gier oraz imprez plenerowych. rezultaty W projekt zaangażowało się 8 europejskich instytucji. Przygotowały one blisko 80 interdyscyplinarnych wydarzeń zorganizowanych na uniwersytetach, w muzeach, centrach nauki czy instytucjach badawczych. Centrum Nauki Experyment włączyło się w działania projektowe poprzez szerokie upowszechnianie pionierskich badań finansowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych - ERC (European Research Council). Podczas realizacji projektu Science Squared Experyment wybrał dwa tematy przewodnie, które zostały przedstawione licznemu gronu odbiorców w atrakcyjnej i angażującej formie.

Okres realizacji: 10.2015 r. – 03.2019 r.

Kontakt
Natalia Grzywacz-Leszkowska
e-mail: n.grzywacz-leszkowska@experyment.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 13.01.2022 09:24
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 10:44
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona