Zakończone - w okresie trwałości

Hypatia

Hypatia oraz ERC.jpg

Projekt pn. Hypatia

Program: Horizon 2020

Partner w projekcie:
Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 69 957 zł
Dofinansowanie: 69 957 zł

cele Projekt Hypatia miał na celu zaangażowanie młodzieży w wieku 13-18 lat w obszar nauk STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics ). Ważnym jego elementem było promowanie równouprawnienia w dostępie do nauki poprzez zachęcanie dziewcząt do wyboru zawodu naukowca oraz budowania przyszłej kariery zawodowej w oparciu o przedmioty ścisłe. Projekt Hypatia połączył w narodowe huby centra nauki i muzea, szkoły, instytucje badawcze i przemysł z ekspertami. Grupy te podjęły współpracę polegającą na współorganizacji działań i wydarzeń na poziomie krajowym i europejskim kierując swoją ofertę bezpośrednio do nastolatek. Projekt łączył się z kampanią „Expect Everything”, skierowaną do młodzieży, której celem było zachęcenie oraz zaangażowanie dziewcząt w rozwijanie zainteresowań naukowych w obszarze STEM. Kampania była kontynuacją działań podjętych przez Komisję Europejską w ramach programu “Science: it’s a girl thing”. działania Aktywności w projekcie Hypatia, w których brało udział Centrum Nauki Experyment w Gdyni obejmowały realizację testów oraz seminariów promocyjnych, a także wydarzeń angażujących nauczycieli i młodzież, w tym szczególnie dziewczęta, w obszarze nauk STEM. rezultaty Projekt przyczynił się do utworzenia sieci trwałej współpracy pomiędzy nauczycielami, wykładowcami, naukowcami i ekspertami oraz innowacyjnymi firmami z obszaru STEM. Popularyzował gotowe pakiety narzędzi edukacyjnych (toolkits) składające się ze scenariuszy działań dotyczących nauk STEM. Scenariusze te opracowane przez centra nauki, a testowane przez nastolatków z różnych krajów przeznaczone były dla szkół, centrów nauki oraz przemysłu. Powstała także strona internetowa expecteverything.eu, zaprojektowana dla urządzeń mobilnych, zachęcająca młodzież do udziału w wydarzeniach i aktywnościach odbywających się w 14 krajach uczestniczących w projekcie Hypatia.

Okres realizacji: 01.08.2015 – 31.08.2018

Kontakt
Natalia Grzywacz-Leszkowska
e-mail: n.grzywacz-leszkowska@experyment.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 13.01.2022 09:41
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 10:42
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona