Zakończone - w okresie trwałości

InnoHeat innovation in district heating

Projekt pn. InnoHeat innovation in district heating


Program: South Baltic Programme 2007-2013
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Lider: Region Skane
Partnerzy: partnerzy z: Litwy, Niemiec oraz z Polski - Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni, MEC Kołobrzeg, IGCP

Koszt gdyńskiej części projektu: 399 070 zł
Dofinansowanie: 339 210 zł

Projekt polegał na wymianie doświadczeń w zakresie wydajności oraz bezpieczeństwa systemu energetycznego w obrębie regionu Południowego Bałtyku, co jest istotne nie tylko ze względu na realizację celów środowiskowych Unii Europejskiej, ale także ze względu na zwiększenie rozwoju gospodarczego w regionie. W ramach projektu opracowane zostały metody optymalizacji pracy systemów oraz poprawy zarządzania. Dzięki międzynarodowej wymianie doświadczeń projekt przyczynił się do zwiększenia wydajności pracy systemów ciepłowniczych.

Okres realizacji: 01.07.2011 – 31.12.2014

Kontakt
Joanna Kotowicz
tel. 586273807
e-mail: j.kotowicz@opecgdy.com.pl