Zakończone - w okresie trwałości

Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych

Projekt pn. J@ w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych


Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: III. Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa
Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Poddziałanie:
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 73 360 zł
Dofinansowanie: 73 360 zł

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, za czym idzie podniesienie jakości życia i poprawa sytuacji zawodowej mieszkańców Gminy. Ważnym elementem programu było zwiększenie dostępu do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł.

Okres realizacji: 01.12.2018 – 30.06.2019

Kontakt

tel. 585273510
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://jawinternecie.edu.pl/pomorskie-warminsko-mazurskie-podlaskie/

  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 07:31
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.04.2021 12:01
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona