Zakończone - w okresie trwałości

Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w GdyniWiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni”. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 9.037.774,90 zł.
Cel projektu: podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Termin realizacji projektu: 1.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
Grupa docelowa: 3294 uczniów i 924 nauczycieli z 21[1] Szkół Podstawowych w Gdyni.

Planowane działania:
1)      Realizacja zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, w tym u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2)      Zajęcia specjalistyczne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniami niepełnosprawnymi.
3)      Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
4)      Wyposażenie bazy dydaktycznej szkół.


[1] Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoły Podstawowej nr 13, Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 26, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej nr 33, Szkoły Podstawowej nr 34, Szkoły Podstawowej nr 35, Szkoły Podstawowej nr 39, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 44, Szkoła Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 48, Szkoła Podstawowa nr 49, Szkoła Podstawowa nr 50 w Gdyni.