Zakończone - w okresie trwałości

NORDA - Północny Biegun Wzrostu

Projekt pn. NORDA - Północny Biegun Wzrostu


Program: Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014

Lider: Gmina Miasta Gdyni
Partnerzy: Gmina Cewice, Gmina Choczewo, Gmina Miasta Helu, Gmina Miasta Jastarni, Gmina Kosakowo, Gmina Krokowa, Gmina Liniewo, Gmina Luzino, Gmina Miasta Łeby, Gmina Miasta Lęborka Powiat Lęborski, Gmina Łęczyce, Gmina Miasta Pucka, Gmina Puck, Gmina Miasta Redy, Gmina Miasta Rumi, Gmina Szemud, Gmina Miasta Wejherowa, Gmina Wejherowo, Gmina Władysławowo, Akademia Morska w Gdyni, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddz. Morski w Gdyni, Liga Ochrony Przyrody - Oddzial Miejski w Gdyni

Koszt projektu: 2 465 497 zł
Dofinansowanie: 2 095 672 zł

Celem projektu było osiągnięcie większej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu subregionalnym lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Rzeczowy zakres projektu: opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych dla dwóch obszarów funkcjonalnych (Dolina Logistyczna oraz Nadmorski Obszar Usługowy NORDA), koncepcji wielobranżowej oraz studium wykonalności dla połączenia drogowego Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, opracowanie strategii marki oraz planu komunikacji marketingowej, opracowanie i realizacja programu zintegrowanego marketingu gospodarczego obszaru funkcjonalnego NOU NORDA oraz utworzenie bazy zasobu gruntów inwestycyjnych w obszarze funkcjonalnym Dolina Logistyczna wraz z ofertą inwestycyjną, działalność Forum Terytorialnego Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA – stała, robocza platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania JST oraz Forum przedstawicieli JST i instytucji objętych partnerstwem w Projekcie, dostępne na stronie internetowej Projektu platformy tematyczne dotyczące transferu wiedzy i doświadczeń oraz organizowane w ramach jego realizacji warsztaty z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego, stymulowania rozwoju gospodarczego.

Okres realizacji: 2013 – 2017

Kontakt
Adam Narbut
586688438
a.narbut@gdynia.pl


Więcej informacji o projekcie: http://projekt.nordaforum.pl