Zakończone - w okresie trwałości

Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia

Projekt pn. Pora na Seniora! Gdyńska Sieć Wzajemnego Wsparcia


Program:
Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy
Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021

Beneficjent: Fundacja Gospodarcza w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 99 586 zł
Dofinansowanie: 99 586 zł

Celem projektu było włączenie społeczne minimum 30 osób po 60 roku życia z Gdyni, przy współudziale młodych wolontariuszy, poprzez zbudowanie trwałego systemu współpracy społecznej seniorów, opartego o ich umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Budowanie sieci wzajemnego wsparcia, udział w cyklu zajęć rozwojowych oraz realizacja własnych inicjatyw w społeczności lokalnej zwiększą wiarę seniorów w swoje możliwości, wzmocnią ich poczucie własnej wartości i sprawczości oraz włączą ich w działania na rzecz wspólnoty lokalnej. Działania prowadzone były na terenie Trójmiasta, głównie w Gdyni, z wykorzystaniem infrastruktury Fundacji Gospodarczej oraz oferty kulturalnej i rekreacyjnej miasta.

Okres realizacji: 01.02.2021 – 28.02.2022

Kontakt
pracownik sekretariatu Fundacji Gospodarczej
tel. 58 662 42 32
e-mail: sekretariat@fungo.com.pl

  • ikonaOpublikowano: 08.06.2021 11:04
  • ikona

    Autor: Agnieszka Kazimierska (a.kazimierska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.02.2024 14:26
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona