Zakończone - w okresie trwałości

Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni

Projekt pn. Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Zatrudnienie
Działanie: 5.4. Zdrowie na rynku pracy
Poddziałanie: 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 1 544 400 zł
Dofinansowanie: 1 467 180 zł

Projekt zrealizowany został na rzecz pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni i Domu Pomocy Społecznej w Gdyni, w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi na podstawie przeprowadzonej u każdego z niniejszych pracodawców analizy. Celem projektu było wydłużenie aktywności osób aktywnych zawodowo poprzez eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy. Kompleksowo podjęte działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu obciążeniu psychicznemu i fizycznemu wynikającemu z charakteru pracy przyczyniają się do wydłużenia aktywności zawodowej osób zatrudnionych w objętych wsparciem podmiotach. Ponad 45% uczestników projektu kontynuuje zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy. Pracownicy otrzymali kompleksowe wsparcie od wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co pozwoli zachować trwałe efekty na kolejne lata pracy i wydłuży ich aktywność na rynku pracy.

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.12.2020

Kontakt
Aleksandra Łaskarzewska
tel. 588808317
e-mail: a.laskarzewska@gcz.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://gcz.gdynia.pl/projekty-unijne/program-wzmocnienia-potencjalu-zawodowego-i-zdrowotnego-pracownikow-dzialajacych-na-rzecz-mieszkancow-gdyni/

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 14:14
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.04.2021 13:26
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona