Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Zakończone - w okresie trwałości

Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II

Projekt pn. Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II


Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Oś priorytetowa: III Środki służące wspólnemu interesowi
Działanie: Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach załadunku i przystaniach
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rybacki

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 1 681 772 zł
Dofinansowanie: 1 367 294 zł

Celem bezpośrednim projektu była poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy rybaków w przystani przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich. Projekt był kontynuacją zrealizowanej już przez Gminę Miasta Gdyni inwestycji pn.: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie – I etap”, dofinansowanej ze środków Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Przedmiotem ww. przedsięwzięcia była budowa budynku socjalnego dla rybaków na klifie, budowa tzw. boksów rybackich służących do przechowywania sieci i sprzętu rybackiego na plaży oraz budowa infrastruktury technicznej na przyległym terenie (schody, plac manewrowy, itd.). W ramach II etapu projektu wybudowana została droga dojazdowa do przystani - ulica Osada Rybacka, w tym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane i nadzory, oraz elementy promocji. Efektem podjętych działań jest poprawa bezpieczeństwa, warunków postoju, obsługi statków rybackich w przystani Gdynia – Oksywie.

Okres realizacji: 15.02.2011 – 28.04.2016

Kontakt
Beata Neumann
tel. 586688436
e-mail: b.neumann@gdynia.pl