Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Zakończone - w okresie trwałości

Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni
Wiceprezydent Miasta Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, w imieniu Gminy Miasta Gdyni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 6.807.541,21 zł

Dofinansowanie projektu z EU: 6 467 164,15 zł

Cel projektu: podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Termin realizacji projektu: 1.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

Grupa docelowa: 1786 uczniów i 184 nauczycieli z 16[1] gimnazjów w Gdyni.

Planowane efekty:

Podniesienie kompetencji kluczowych, w tym u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dzięki realizacji projektu nauczyciele rozwiną swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe.
Z kolei szkoły otrzymają niezbędne do prowadzenia zajęć wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny.
 
 
 
 
 
 


[1] Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 15, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum nr 17, Gimnazjum nr 19, Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 21, Gimnazjum 25, Gimnazjum nr 27.  w Gdyni.