Zakończone - w okresie trwałości

Science Inspired

Science Inspired.jpg

Projekt pn. Science Inspired


Program: Erasmus+
Akcja: Partnerstwa strategiczne: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Lider w projekcie: Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Koszt gdyńskiej części projektu: 208 283 zł
Dofinansowanie: 208 283 zł

Cele: Projekt Science Inspired, zainicjowany przez Centrum Nauki Experyment, zwiększył zainteresowanie oraz poziom uczestnictwa młodzieży w działaniach realizowanych przez centra nauki. Aktywności projektowe miały na celu zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania naukowych wyzwań i urzeczywistniania własnych projektów. Dzięki międzynarodowej współpracy nauczycieli i edukatorów z różnych centrów nauki, w projekcie powstały innowacyjne metody i narzędzia, oparte na nowych technologiach. Przybliżają one zagadnienia naukowe, inspirują do przeprowadzania własnych doświadczeń i rozwijają kreatywne myślenie. Poprzez rozwój kompetencji nauczycieli i edukatorów, wymianę wiedzy i dobrych praktyk oraz zachęcenie młodzieży do tworzenia treści edukacyjnych, projekt przyczynił się do zbudowania innowacyjnego otoczenia edukacyjnego wokół centrów nauki. Działania: Centrum Nauki Experyment w Gdyni, jako lider projektu, podjęło wzajemną współpracę z centrami nauki z Czech, Węgier i Grecji. W trakcie trwania projektu odbyły się międzynarodowe wizyty studyjne, podczas których przeprowadzono warsztaty z gamifikacji, storytellingu, ICT, tinkeringu czy tworzenia escape roomów. Dodatkowo partnerzy nagrywali filmy edukacyjne na wystawach. Opracowano gry edukacyjne, dostępne w przestrzeniach wystawowych, stanowiące przykład innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Przygotowano scenariusze lekcji opartych na gamifikacji, by dać nauczycielom narzędzie do kontynuowania założeń projektu w szkołach. Sporządzony został również instruktaż dla młodych twórców treści video, by następnie przeprowadzić dla nich konkurs na najlepszy materiał filmowy. Dodatkowo powstała platforma edukacyjna, na której opublikowano rezultaty projektu – materiały edukacyjne stanowiące inspirację dla nauczycieli i młodzieży. Rezultaty: Projekt zachęcił nauczycieli do dzielenia się wiedzą w swoim środowisku i zacieśnił wzajemną współpracę pomiędzy centrami nauki z Polski, Czech, Węgier i Grecji. Science Inspired zachęcił także młodzież do podejmowania naukowych wyzwań i tworzenia swoich własnych materiałów. Przyczynił się do stworzenia innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, opartych na grywalizacji i nowych technologiach. Powstały filmy edukacyjne, opisujące interesujące zjawiska naukowe, inspirujące młodych ludzi do poszerzania wiedzy z przedmiotów ścisłych. Utworzono wreszcie platformę edukacyjną - interaktywną bazę wymiany doświadczeń dla nauczycieli i młodzieży prezentującą jednocześnie rezultaty projektu.

Okres realizacji: 1.12.2018 – 31.05.2021

Kontakt
Aleksander Pelka
tel. 587273975
e-mail: a.pelka@experyment.gdynia.pl

Więcej informacji o projekcie: https://experyment.gdynia.pl/pl/wspolpraca/science-inspired/o-projekcie-science-inspired/artykul

  • ikonaOpublikowano: 10.04.2019 10:44
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 02.03.2022 11:39
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Kazimierska
ikona