Zakończone - w okresie trwałości

Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni

Projekt pn. Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne
Działanie: 3.3 Infrastruktur rozwoju miast - wsparcie pozadotacyjne

Źródło finansowania: Inicjatywa Jessica
Projekt dofinansowany w formie pożyczki zwrotnej.

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 47 535 916 zł

Dofinansowanie: 22 083 588 zł

Przystosowanie zabytkowego obiektu do nowych funkcji związane było z wykonaniem kompleksowych prac budowlano-remontowych, konserwatorskich i adaptacyjnych. Projekt zakładał również zakup wyposażenia (m.in. mebli i urządzeń, sprzętu sieciowego i komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego) i instalacji systemu monitoringu.

Okres realizacji: 2013 – 2015