Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
Zakończone - w okresie trwałości

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Nazwa projektu:
„Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”

Beneficjent:
Gmina Miasta Gdyni
 
Partnerzy:
Gmina Miasta Gdańska,
Gmina Miasta Sopotu
 
Źródło dofinansowania projektu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3: Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych

Finansowanie projektu:
Wartość projektu: 158 923 430,87 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 134 466 185,36 PLN 
Wartość projektu Gminy Miasta Gdyni: 67 368 895,00 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla Gdyni: 57 263 561,00 PLN

Podpisanie umowy o dofinansowanie:
25 maja 2011 r.

Zakończenie realizacji projektu:
Grudzień 2015 r.

Cel projektu:
Skrócenie czasu przejazdu pojazdów i podróży transportem zbiorowym, a także zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, dzięki zwiększeniu dostępności i poprawie warunków ruchu, oraz usprawnieniu podróży poprzez rozbudowany systemem informacji drogowej i informacji dla pasażerów transportu zbiorowego.
 
Zakres rzeczowy projektu:
Budowa systemu zarządzania i sterowania ruchem opartego o rozbudowę infrastruktury sygnalizacyjnej wraz z budową infrastruktury telekomunikacyjnej, a także budowę dwóch współpracujących ze sobą Centrów Zarządzania i Sterowania Ruchem – jednego w Gdyni, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdyni oraz drugiego w Gdańsku, obejmującego zasięgiem działania obszar Gdańska i Sopotu.
W obrębie Systemu TRISTAR zastosowane zostały podsystemy funkcjonalne w zakresie sterowania ruchem z priorytetami dla pojazdów transportu zbiorowego i wykrywaniem incydentów, pomiarów ruchu, nadzoru wizyjnego, nadzoru meteorologicznego, znaków i tablic zmiennej treści, informacji parkingowej, informacji dla kierowców, zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania transportem zbiorowym, planowania ruchu.
 
Produkty projektu:
W wyniku realizacji przedsięwzięcia wdrożono jeden Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Rezultaty projektu:
Realizacja projektu wpłynęła znacząco na:
- usprawnienie ruchu, poprzez skrócenie globalnego czasu przejazdu wszystkich pojazdów w obszarze objętym systemem o 7,80%;
- usprawnienie transportu zbiorowego, poprzez  skrócenie globalnego czasu podróży pasażerów środkami transportu zbiorowego w obszarze objętym systemem o 14,93%.