Zakończone - w okresie trwałości

Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru

Projekt pn. Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru


Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 3. Funkcje miejskie i metropolitalne
Działanie: 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

Koszt całkowity gdyńskiej części projektu: 39 583 172 zł
Dofinansowanie: 17 423 547 zł

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności usługowej oferty transportu miejskiego w stosunku do indywidualnego transportu samochodowego. Projekt zakładał zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego, poprzez wydzielenie pasów ruchu dla pojazdów transportu publicznego w ciągu ul. Kieleckiej (o długości około 1 420 m) oraz w ciągu ul. Morskiej (o długości około 350 m), przebudowę 20 zatok komunikacji zbiorowej, modernizację placu postojowego przy zbiegu ul. Powstania Styczniowego i ul. Huzarskiej, zakup 30 nowoczesnych autobusów (w tym 15 autobusów zasilanych gazem CNG) oraz przeprowadzenie szkoleń dla kierowców i kontrolerów biletów.

Okres realizacji: 02.07.2014 – 26.06.2015

Kontakt
Beata Neumann
tel. 586688436
e-mail: b.neumann@gdynia.pl