18.04.2019

Gdynia gospodarzem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

Za niecałe siedem dni (24,25 kwietnia) Gdynia zmieni się w centrum debat nad ochroną dziedzictwa kulturowego. Na dwudniową...

15.04.2019

Ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków środowisko osób i instytucji, zaangażowanych w ochronę zabytków, spotyka...

11.04.2019

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń referatów na 7. konferencję

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń referatów na 7. międzynarodową konferencję naukową "Modernizm w Europie - modernizm w G...

08.04.2019

Gdynia wydała poradnik, jak dobrze zaprojektować szyld

Nakładem Miasta Gdyni, we współpracy ze Stowarzyszeniem Traffic Design, został wydany poradnik dla przedsiębiorców i zarządców...

01.04.2019

14 gdyńskich zabytków z dotacjami na prace konserwatorskie

„Bankowiec”, Akwarium Gdyńskie, czy kamienica Reicha i Birnbauma to budynki, które już niedługo, dzięki miejskim dotacjom...

22.03.2019

Kościół na Oksywiu otrzymał błękitną tarczę

To doskonały przykład sakralnej architektury I połowy XX w. Mowa o kościele garnizonowym Marynarki Wojennej pw. Matki Boskiej...