23.05.2020

Gdyńskie konserwacje – okna modernistyczne

W architekturze modernistycznej okna stanowiły jeden z najważniejszych elementów formy architektonicznej i wyrazu plastycznego...

15.05.2020

Gdyńskie konserwacje - okna historyczne

Na terenie Gdyni można jeszcze spotkać okna historyczne z różnych okresów, w tym wiele sprzed etapu powstawania miasta. Te...

11.05.2020

Poznaj „kujawską Gdynię”

„Miasta i architektura” - taki tytuł nosi najnowszy cykl spotkań Gdyńskiego Szlaku Modernizmu, który wystartuje w środę 20...

08.05.2020

Liczba zabytków i budżet na ich remont podwojone

W tym roku miasto przeznaczy dwa razy więcej pieniędzy na dotacje do remontów zabytków. Dwukrotnie wzrasta również liczba...

05.05.2020

Nowe zasady udzielania dotacji z budżetu miasta na zabytki

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r., wprowadzone zostały nowe zasady...

13.03.2020

Prace konserwatorskie zrealizowane w 2019 roku

W 2019 roku przy wsparciu ze strony miasta zrealizowano prace przy 8 obiektach wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków...