Aktualności

Za działania na rzecz gdyńskiego dziedzictwa kulturowego

Srebrny Medal
W Muzeum Emigracji w Gdyni obchodzono Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. To święto wszystkich tych, którym zabytki leżą na sercu, amatorów, pasjonatów i profesjonalistów pracujących na rzecz zachowania zabytków dziedzictwa materialnego. Z okazji tego święta "Srebrny Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis" otrzymali: prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik z Politechniki Gdańskiej i dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków w Gdyni, także pracownik naukowy PG. Pięciu społeczników z Gdyni otrzymało odznaki „Za opiekę nad zabytkami”.

Medale i odznaczenia wręczyła wiceminister kultury i podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków, profesor Magdalena Gawin. Medal „Gloria Artis” to najwyższe wyróżnienie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznawane jest osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Srebrne Medale Zasłużony Kulturze – Gloria Artis otrzymali między innymi: prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik za ogromny wkład w badania nad rozwojem przestrzennym oraz architekturą Gdyni. Miasto zawdzięcza jej w dużej mierze odkrycie i szersze rozpropagowanie w skali ponadlokalnej gdyńskiego dziedzictwa i dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków Gdyni za wieloletnie zaangażowanie w ochrone pomorskich zabytków, miedzy innymi na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni. Jest współautorem dokumentacji zgłoszenia Gdyni do uznania za Pomnik Historii, a także członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS.

Uznanie znalazła także społeczna działalność propagatorów gdyńskich zabytków. Srebrną odznakę „Za opiekę nad zabytkami” wyróżnieni zostali:

 • Dariusz Dębski – za ogromny wkład w popularyzację krajoznawstwa i turystyki, wiedzy o zabytkach, budownictwie wojskowym i fortyfikacjach. Przyczynił się do otwarcia dla ruchu turystycznego obiektów zabytkowej Baterii Artylerii stałej (BAS) z okresu „zimnej wojny” w Gdyni Redłowie. Jest aktywnym Społecznym Opiekunem Zabytków.
 • dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska – za wkład w studia nad dziedzictwem kulturowym Gdyni, z ukierunkowaniem na architekturę portową i przemysłową. Jest autorką licznych projektów i opracowań konserwatorskich, które były podstawą przy renowacji zabytków takich jak: dworzec kolejowy Gdynia Główna i Dworzec Morski. Od lat społecznie prowadzi wykłady i spacery.
 • Maria Piradoff-Link – za inicjatywę powołania jedynego w Polsce społecznego muzeum największego budynku modernistycznego Gdyni. Jest współautorem muzealnej ekspozycji.
 • Edward Reder – za wieloletnią opiekę i prace konserwatorskie na rzecz jedynego w Polsce społecznego muzeum największego budynku modernistycznego Gdyni. Jest współautorem muzealnej ekspozycji.
 • Mirosław Studniak – za wielokrotne społeczne wsparcie dla działań służb konserwatorskich, m.in. w postaci organizacji zabezpieczenia historycznych elementów architektury. Jest też aktywnym i zaangażowanym Społecznym Opiekunem Zabytków w Gdyni.
 
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Pełna lista osób nagrodzonych z całej Polski znajduje się tutaj.
 • Prof. dr hab. Maria Jolanta Sołtysik odbiera Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze-Gloria Artis", fot. P. Kobek, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków w GdyniRobert Hirsch, miejski konserwator zabytków w Gdyni, odbiera Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze-Gloria Artis", fot. P. Kobek, Narodowy Instytut Dziedzictwa, odbiera Srebrny Medal 'Zasłużony Kulturze-Gloria Artis", fot. P. Kobek, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Maria Piradoff-Link odbiera Srebrną Odznakę "Za opiekę nad zabytkami", fot. P. Kobek, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Dr inż. arch. Anna Orchowska - Smolińska odbiera Srebrną Odznakę "Za opiekę nad zabytkami", fot. P. Kobek, Narodowy InstDr inż. arch. Anna Orchowska - Smolińska odbiera Srebrną Odznakę "Za opiekę nad zabytkami", fot. P. Kobek, Narodowy Instytut Dziedzictwaytut Dziedzictwa
 • Dariusz Dębski odbiera Srebrną Odznakę "Za opiekę nad zabytkami", fot. P. Kobek, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Mirosław Studniak odbiera Srebrną Odznakę "Za opiekę nad zabytkami", fot. P. Kobek, Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Gdyńscy laureaci odznaki "Za opiekę nad zabytkami" - stoją od prawej: Anna Orchowksa-Smolińska, Dariusz Dębski, Mirosław Studniak i Maria Piradoff-Link, fot. P. Kobek, Narodowy ionstytut Dziedzictwa
 • Prof. dr hab. Maria Jolanta Sołtysik podczas prelekcji o Gdyni w ramach VI Międzynarodowej Konferencji "Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni", 2018 rok, fot. Alina Limańska-Michalska
 • Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków w Gdyni, podczas spotkania "Dbamy o gdyńskie zabytki", 14.03.2019 r., fot. J. Ziarnicki
 • Prof. Maria Jolanta Sołtysik wygłasza prelekcję w Miejskiej Informacji Turystycznej, 7 lutego 2019 r., fot. Celina Łozowska
 • Prof. Maria Jolanta Sołtysik podczas Weekendu Architektury 2017, fot. P. Kozłowski
 • Prof. Maria Jolanta Sołtysik podczas Weekendu Architektury 2018, fot. P. Kozłowski