Aktualności

Gdynia i Bergen - spotkanie konserwatorów

Wizyta przedstawicieli Wojewódzkie Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska

W poniedziałek, 4 czerwca 2018 r., Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni miało przyjemność gościć grupę przedstawicieli urzędu Fylkeskonservatoren Hordaland Fylkeskommune w Norwegii. Trzynaście osób reprezentujących instytucję norweskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen odwiedziło Gdynię w celu wymiany doświadczeń, specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań konserwatorskich i technologicznych podejmowanych w stosunku do zabytkowej architektury i dziedzictwa kulturowego. 

Wizyta przedstawicieli Wojewódzkie Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 
Ważną częścią międzynarodowego spotkania było zapoznanie gości z przeprowadzonymi w ostatnim czasie oraz aktualnie realizowanymi działaniami konserwatorskimi w Gdyni. Przedstawiciele Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprezentowali w terenie takie zagadnienia konserwatorskie jak: rewaloryzacja dworca kolejowego Gdynia Główna przy Pl. Konstytucji 1, adaptacja dawnego Dworca Morskiego na Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1, czy prace konserwatorskie przy modernistycznych kamienicach śródmieścia oraz portowych magazynach zlokalizowanych przy Nabrzeżu Polskim.

Wizyta przedstawicieli Wojewódzkie Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 
Dzięki uprzejmości pani Marii Piradoff-Link goście mieli okazję zajrzeć do wyjątkowego Mini Muzeum prowadzonego w dawnych schronach budynku Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. 3 Maja 27-31. Niezatarte wrażenie pozostawiło też wejście na przykościelną dzwonnicę kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ul. Armii Krajowej 46 i rozpościerający się z jej szczytu widok na zabytkowy układ urbanistyczny śródmieścia Gdyni. Proboszcz parafii, ks. Jacek Bramorski przedstawił grupie historię i losy świątyni, która stanowi dziś pamiątkę i symbol burzliwych dziejów powojennej Gdyni.

Wizyta przedstawicieli Wojewódzkie Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 
Spotkaniu sprzyjała możliwość aktywnego udziału wszystkich uczestników oraz omawiania i dyskutowania na bieżąco przedstawianych problemów. Stanowiło to świetne forum wymiany doświadczeń i budowania współpracy pomiędzy samorządowymi opiekunami dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego oraz zabudowy portowych ośrodków miejskich.

Wizyta przedstawicieli Wojewódzkie Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska

* Instytucja Fylkenskonserwatorów w Norwegii została powołana na przełomie lat 50. i 60. XX w. dla 18 województw w kraju  i dwóch miast wydzielonych: Oslo i Bergen. Prawnie konserwatorzy podlegają głównym urzędom administracji wojewódzkiej, zaś merytorycznie ściśle współpracują z Głównym Urzędem Konserwatorskim (Riksantikvaren) i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. Pełnią rolę doradców i informatorów terenowych tych instytucji, mają za zadanie m.in. konsultowanie prac prowadzonych przy obiektach zabytkowych, nadzór nad pracami remontowymi, prowadzenie działań popularyzujących zabytki regionu czy zapewnianie fachowej opieki i wszechstronnej pomocy mniejszym muzeom terenowym.
Źródło: M. Majka, Ochrona zabytków w Norwegii, [w:] Ochrona zabytków 25/2 (97), 86-100, 1972 r.

 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkie Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska
 • Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Bergen / fot. Celina Łozowska