Aktualności

Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu miasta Gdyni na 2018 rok, złożonych w terminie do 10.01.2018 r.

10 Lutego 24

10 Lutego 24

26.01.2018 r.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:

1. Budynek mieszkalny, ul. Abrahama 28 - remont klatki schodowej
2. Budynek mieszkalny, ul. Arciszewskich 30 - remont dachu
3. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46 - remont muru przy schodach wejściowych, naprawa belki gzymsowej dolnej
4. Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 27-31 - remont elewacji wewnętrznej – etap I
5. Akademia Morska, ul. Morska 81-87 - remont elewacji budynku B
6. Budynek mieszkalny „Willa Zosieńka", ul. Franciszka Sędzickiego 22 - remont elewacji i dachu, renowacja stolarki okiennej, izolacja
7. Budynek mieszkalny „Willa Piotrowskiego", ul. Sieroszewskiego 1a - remont pokrycia dachowego wraz z systemem odwodnienia, izolacja murów
8. Zespół kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego i klasztoru franciszkanów, ul. Ujejskiego 40 - renowacja murów oraz schodów zewnętrznych
9. Kościół p.w. św. Wawrzyńca, ul. Źródło Marii 18
- renowacja organów
10. Budynek „Polska YMCA”, ul. Żeromskiego 26 - renowacja drzwi wejściowych

Budynki położone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków w kolejności alfabetycznej adresów:

11. Budynek mieszkalny, ul. Abrahama 5 - remont dachu, remont elewacji
12. Budynek mieszkalny, ul. Bema 3 - remont elewacji frontowej i tylnej
13. Budynek Akwarium Gdyńskiego, ul. Jana Pawła II 1 -remont tarasu zewnętrznego wraz z balustradą
14. Budynek mieszkalny, ul. 10 Lutego 29 - remont elewacji frontowej
15. Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 11 - budowa tarasu na dachu nad wejściem do budynku
16. Budynek mieszkalny, ul. 3 Maja 22-24 - remont elewacji południowej i zachodniej, malowanie elewacji północnej
17. Budynek mieszkalny, ul. Portowa 11 - remont elewacji frontowej
18. Budynek mieszkalny, ul. Starowiejska 11 - remont elewacji północnej, zachodniej, wschodniej i południowej
19. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 37 - remont elewacji frontowej
20. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 84 - remont elewacji tylnej
21. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 96 - remont elewacji frontowej i tylnej
22. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 100 - remont elewacji tylnej i kominów
23. Budynek mieszkalny, ul. Świętojańska 103 - remont elewacji frontowej powyżej parteru
24. Budynek mieszkalny, ul. Zygmunta Augusta 13 - remont elewacji dziedzińca B oraz wschodniej

Zakres prac podany został na podstawie wniosków. W niektórych przypadkach zakres nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany. Wszystkie wnioski są obecnie analizowane pod względem zgodności z regulaminem, w tym kompletności. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Rada Miasta Gdyni w formie Uchwały.


fot. ze zbiorów MKZ