Psie maniery

Nawiązywanie kontaktu wzrokowego

Dobra relacja z psem i zaufanie zwierzęcia do właściciela to fundamenty współpracy i edukacji. Zanim zaczniesz uczyć psa reagowania na poszczególne polecenia dobrze jest nauczyć podopiecznego nawiązywania kontaktu wzrokowego i skupiania uwagi psa na sobie. Efektywna współpraca z psem zaczyna się od ukształtowania tych umiejętności. Można ich uczyć zarówno szczenię jak i dorosłego psa niezależnie od wieku.

Początek nauki polega na nagradzaniu psa za spontaniczne spoglądanie w naszym kierunku. Kiedy pies chętnie wykonuje tę czynność wprowadzamy komendę słowną np. „popatrz na mnie”. Jeśli pies skojarzy wypowiadane polecenie z zachowaniem nagradzamy już tylko jego właściwą reakcję na komendę. Stopniowo komplikujemy psu zadanie: odwracamy się do niego tyłem lub bokiem, oddalamy na niewielką odległość, zmieniamy pozycje, wypowiadamy komendę i czekamy na pożądane zachowanie psa, które, rzecz jasna, sowicie nagradzamy. Oczywiście naukę zaczynamy w warunkach nie rozpraszających uwagi psa (w domu, w ogrodzie), adekwatnie do postępów ucznia utrudniamy zadanie kształtując to zachowanie w parku, centrum miasta, w obecności innych zwierząt i ludzi.

Umiejętność ta jest przydatna w codziennych relacjach z psem, ma wymiar praktyczny: można nauczyć psa nawiązywania z nami kontaktu wzrokowego w sytuacjach wywołujących jego ekscytację. Dobrze uwarunkowane zachowanie sprawi, że pies przestanie ścigać rowerzystów czy rolkarzy, nie będzie szczekał na przechodzącego drugą stroną ulicy psa, ponieważ skupienie uwagi na właścicielu w takich sytuacjach będzie zwiastowało nagrodę w postaci smakołyka, ulubionej zabawki… Sztuka doboru atrakcyjnych nagród przesądza o efektach szkoleniowych zwierzęcia.