Projekty europejskie

Projekty europejskie


Projekty trwające Projekty zakończone


Gdynia od wielu lat korzysta ze środków europejskich – nawet jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (projekty przedakcesyjne). W ramach realizacji 361 projektów pozyskano dla Gdyni w latach 1995-2019 (III kw.) z różnych programów i funduszy kwotę aż 2 544 361 525 zł (stan na 08.11.2019).

Wartość dofinansowania projektów w latach 1995-2019Liczba projektów, koszt, dofinansowanie w latach 1995-2019


Wartość dofinansowania projektów w podziale na lata i rodzaj projektu

Środki finansowe pozyskiwane w programach europejskich były i są przeznaczane m.in. na rozwój infrastruktury transportowej, społecznej, ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej czy rozwój edukacji i nauki.

Wartość pozyskanego dofinansowania dla projektów w podziale na kategorie w latach 1995-2019
Informacje o wszystkich projektach są dostępne na portalu otwartedane.gdynia.pl – kliknij