Projekty europejskie

Projekty europejskie


Projekty trwające Projekty zakończone


Gdynia od wielu lat korzysta ze środków europejskich – nawet jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (projekty przedakcesyjne). W ramach realizacji 388 projektów pozyskano dla Gdyni w latach 1995-2020 z różnych programów i funduszy kwotę aż 2 687 828 555 zł.

Wartość dofinansowania projektów w latach 1995-2020Liczba projektów, koszt, dofinansowanie w latach 1995-2019


Wartość dofinansowania projektów w podziale na lata i rodzaj projektu

Środki finansowe pozyskiwane w programach europejskich były i są przeznaczane m.in. na rozwój infrastruktury transportowej, społecznej, ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej czy rozwój edukacji i nauki.

Wartość pozyskanego dofinansowania dla projektów w podziale na kategorie w latach 1995-2020
Informacje o wszystkich projektach są dostępne na portalu otwartedane.gdynia.pl – kliknij