Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Projekty europejskie

Projekty europejskie

Gdynia od wielu lat korzysta ze środków europejskich – nawet jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (projekty przedakcesyjne). W ramach realizacji 431 projektów pozyskano dla Gdyni w latach 1995-2023 z różnych programów i funduszy kwotę aż 2 725 903 369 zł.

Wartosc dofinansowania projektow w latach 1995-2023Liczba i kwota projektow

                                  Wartosc dofinansowania i podzial na okresy programowania

    

Środki finansowe pozyskiwane w programach europejskich były i są przeznaczane m.in. na rozwój infrastruktury transportowej, społecznej, ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej czy rozwój edukacji i nauki.

Wartosc pozyskanego dofinansowania w podziale na kategorie

Informacje o wszystkich projektach są dostępne na portalu otwartedane.gdynia.pl – kliknij

  • ikonaOpublikowano: 08.01.2019 11:24
  • ikona

    Autor: Eunika Rejda (e.rejda@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2024 15:05
  • ikonaZmodyfikował: Mikołaj Stasiaczek
ikona